فرم هوشمند ثبت همکاری

مخصوص تولیدکنندگان برجسته

کالا و یا برند خود را به سالن فروش معرفی نموده و آن را در بازار نوین الکترونیکی و با کارمزد کم به صورت مستقیم و کیفیت بالای دسترسی , عرضه نمایید و از مزایای این همکاری بهرهمند گردید.

 سبد خرید